horizon-768759_1920.jpg

49 שערי בינה

אתם מוזמנים לצלול למעמקי המסתורין של חכמת היהדות להיכנס בשער המוביל אל מסורת רוחנית עתיקת יומין ולאפשר לכוח העליון המכוון אתכם לבוא עמכם במגע
Face ad.jpg

49 קלפי שערי בינה

ערכת הקלפים מציעה חיבור אל תובנות עמוקות בהתבסס על ספר הספרים  שחכמת כל אדם וחי מוצפנת בו.

הקלפים נועדו לעבודה אישית יומיומית, כמו גם להעשרת ארגז הכלים  של מטפלים ממגוון תחומים וגישות.


הידיעה כי החכמה הנשקפת מהפסוקים משקפת את המסר הרוחני המשמעותי ביותר שנמסר לאנושות, מחברת את הפרט והקבוצה למקור ידע עצום ונשגב.

   והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל

יהושוע א', ח'

book-1210030_1920.jpg

מה בין התנ"ך לתהליכי מודעות וצמיחה אישית?

על פי התודעה היהודית, אם רק תשאל את השאלות הנכונות - תוכל למצוא הכול בתורה.

כל משל, משפט ונבואה מכילים חוכמה אדירה לחיים, ואף מלה לא מיותרת.

ואולם - התורה הנה מלאכת מחשבת אלוקית בה לעתים קרובות רב הנסתר על הגלוי, לכן לעתים נדרש ידע וניסיון על מנת לאתר את המסר המוצפן המחכה לנו בדברי תורה, ועל מנת למצוא את ההקשר והחיבור אל חיינו.

בדיוק לשם כך נוצרה ערכת הקלפים

"שערי בינה – 49 צעדים להעצמה אישית"

בלבה של חפיסת הקלפים נמצאים 49 פסוקי תורה. הבחירה בקלף לפי הפסוק הגלוי עליו, מבוססת על אינטואיציה והכוונה פנימית.

 

עם פתיחת הקלף נחשף פירושו בהקשר של חיי האדם והתפתחותו האישית, וההנחיות הכתובות מעודדות נקיטת פעולה בעקבות התובנה.