פרשת השבוע

תוכן כללי על פרשות השבוע

פרשות "ויקהל-פיקודי"

אור גדול ל…כ…ו…ל…ם…!!! חבריי היקרים, בשבת הקרובה נקרא בע"ה שתי פרשות "ויקהל–פקודי" החותמות את חומש שמות. ופותחת פרשת "ויקהל" במילים:"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" והסביר

פרשת "תצווה"

אור גדול ל…כ…ו…ל…ם…!!! חבריי היקרים, בשבת נקרא בע"ה את פרשת "תצווה" המפרטת בהרחבה באמצעות 42 פסוקים את "מלתחת הכהונה". ומאחר ולמדונו רבותינו שהכתוב בתורה

פרשת "תרומה"

אור גדול ל..כ..ו..ל..ם..!!! חבריי היקרים, עומדים אנו היום בפתחו של חודש אדר שעליו נאמר:"משנכנס אדר מרבים בשמחה" ולכן הבה נרים את הכפפה

פרשת "משפטים"

אור גדול  ל…כ…ו…ל…ם… !!!   חבריי היקרים,כותב אני את הדברים הללו לעילוי נשמתה של אמי היקרה אשר נאספה לבית עולמה בשבוע

פרשת "יתרו"

אור גדול ל..כ..ו..ל..ם…!!! חבריי היקרים, בשבת נקרא בע"ה את פרשת "יתרו" המתארת את אחד האירועים הגדולים והמכוננים בחיי החברה האנושית, אם לא

פרשת "בשלח"

אור גדול ל..כ..ו..ל..ם..!!! חבריי היקרים, יום רביעי הקרוב הע"ל הוא ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, ומאחר ואמר משה (דברים כ'):

פרשת "וארא"

אור גדול ל…כ…ו…ל…ם…!!! חבריי היקרים, בשבת הקרובה נקרא בע"ה את פרשת "וארא", המלמדת אותנו באמצעות תיאור שבע מעשר המכות את

פרשת "שמות"

אור גדול ל…כ…ו…ל…ם…!!! חבריי היקרים, בשבת הקרובה נפתח בע"ה בקריאתו של ספר שמות המכונה גם "ספר הגלות והגאולה" כיוון שהוא

פרשת "ויחי"

אור גדול ל…כ..ו…ל…ם…!!!! חבריי היקרים, מחר, יום חמישי, הוא עשרה בטבת, יום בו החל עפ"י המסורת שבידנו, המצור על ירושלים

פרשת "ויגש"

חבריי היקרים, בשבת נקרא בע"ה את פרשת "ויגש" היכולה בנקל לשמש בסיס לתסריט שובר קופות באשר היא מתארת בפנינו את